Patent strzelecki sierpień – TEORIA i PRAKTYKA

950,00 

Opis

Kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki. To opcja kierowana do osób, które są już zrzeszone w strzeleckim klubie sportowym zrzeszonym z PZSS.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wymagane na egzaminie na patent strzelecki. Tematy, którymi się zajmiemy to:
– przepisy związane ze strzelectwem oraz sportem strzeleckim (Ustawa o broni i amunicji)
– przepisy techniczne ISSF oraz PZSS
– zasady bezpieczeństwa na strzelnicy
– budowa i zasada działania różnych typów broni palnej
– techniki strzelania w różnych postawach
– przyczyny i usuwanie zacięć
W trakcie szkolenia praktycznego uczestnicy odbędą również strzelanie z broni klubowej (pistolet 22LR, karabin 22LR, strzelba). Szkolenie odbędzie się na broni na której prowadzony będzie egzamin.W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli do dyspozycji broń klubową oraz:
– 250 szt. amunicji 22LR
– 25 szt. amunicji 12/70
Kurs NIE obejmuje wpisania do klubu strzeleckiego.
Plan szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie w formule serii spotkań. W trakcie tych spotkań omówimy teorię i przećwiczymy praktykę w formule:
– dzień #1: spotkanie organizacyjne, część teoretyczna,
– kolejne spotkania – strzelania z instruktorem w ustalone dni
Termin pierwszego spotkania: 10 sierpnia (sobota)