O nas

Centrum Szkoleniowe Zbrojownia Modlin  jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną w dniu 18 stycznia 2022r. do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, prowadzonej przez starostę Powiatu Nowodworskiego. Centrum Szkoleniowe zarejestrowane jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: RSPO 279264.