Kurs Prowadzący Strzelanie LOK – czerwiec

890,00 

17 w magazynie

Opis

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK!

Kiedy? 15 i 16 czerwca 2024

Aby podejść do kursu nie jest wymagane pozwolenie na broń palną. Kurs ten jest dedykowany dla osób które nabyły podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się bronią i amunicją. Osoba uczestnicząca w kursie nie musi być członkiem stowarzyszenia strzeleckiego, klubu strzeleckiego, posiadać patentu, licencji.
Wymagania:
– ukończone 21 lat,
– umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
– dobry stan zdrowia.
Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia prowadzącego strzelanie wydane przez Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju.
Uczestnik szkolenia nabywa kwalifikację do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet)
E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa
H- czarnoprochowa
Zadania prowadzącego strzelanie:
1.odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, a także odpowiada za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym -miejsce bezpiecznego pobytu.
3.prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy.
4.pilnuje przestrzegania przepisów regulaminu strzelnicy przez osoby znajdujące się na strzelnicy (zarówno korzystających ze strzelnicy czyli strzelających, jak również osób im towarzyszących czyli widzów).
5.wydaje komendy dotyczące rozpoczęcia, przerwania i zakończenia strzelania oraz zezwala na wchodzenie przed stanowisko strzeleckie tj. udanie się w kierunku tarcz.
6.po zakończeniu strzelania kontroluje na stanowisku strzeleckim rozładowanie broni przez korzystających ze strzelnicy
Celami szkolenia Prowadzącego Strzelanie są:
– przeszkolenie(przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych form strzelań;
– przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy przedmedycznej(ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich);
– zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich;
– przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i formami szkolenia;
– zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy strzelania (w tym -przykładowe regulaminy strzelnic);
– zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami;
– zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni);
– zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań;
– zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy;
– zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji;
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbędą się na Strzelnicy Zbrojownia Modlin.

Koszt kursu : 890 zł w tym zawarte są wszystkie opłaty związane z wydaniem dokumentu.

Rejestracja: https://szkolenia.zbrojowniamodlin.pl

Uprawnienia nadawane są bezterminowo!

Uwaga ważne !! W świetle nowych (od 2022 roku) przepisów – nie jest konieczne badanie lekarskie dopuszczające do udziału w kursie!